Bao Thư

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN
100 cái 2,500 ₫ 250,000 ₫ 4 ngày
200 cái 2,400 ₫ 480,000 ₫
300 cái 2,250 ₫ 675,000 ₫
400 cái 2,100 ₫ 840,000 ₫
500 cái 2,000 ₫ 1,000,000 ₫
1000 cái 1,800 ₫ 1,800,000 ₫
3000 cái 1,140 ₫ 3,420,000 ₫
5000 cái 1,030 ₫ 5,150,000 ₫
7000 cái 950 ₫ 6,650,000 ₫
10.000 cái 920 ₫ 9,200,000 ₫

Chất liệu: Giấy Fort 100

Nếu chưa có file in thì phí thiết kế là 100.000.

Thông tin liên hệ:

Email: inanthuytung@gmail.com

SĐT:  0903 168 770 – 097 280 4447


[contact-form-7 404 "Not Found"]